Okrugli sto – “Izazovi i pripreme za otvaranje Poglavlja 27 – zaštita životne sredine”

Okrugli sto  – “Izazovi i pripreme za otvaranje Poglavlja 27 – zaštita životne sredine” koji održan 5. decembra u Novom Sadu okupio je predstavnike i predstavnice Ministarstva  poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, lokalnih institucija, javnih preduzeća, privatnih kompanija,nevladinih organizacija i medija sa teritorije Južnobačkog okruga.

Učesnici Okruglog stola upoznali su se sa procesom pregovora sa Evropskom Unijom kao i sa dosadašnjim tokom pregovora u okviru Poglavlja 27 Životna sredina o čemu su govorile Danijela Božović iz Beogradske otvorene škole  (BOŠ) i Lidija Kesar iz organizacije Fraktal.  O ovoj važnoj temi govorili su i predstavnici i predstavnice ministarstva, pokrajinskih organa i nevladinog sektora. Pristup temi iz različitih uglova omogućio je da se sagleda višedimenzionalnost samih pregovora ali i da se prodiskutuje o transparenstnosti samog procesa, dostupnosti izveštaja i drugih dokumenata. Tema je svakako bila i proces primene zakona i propisa koji će biti usvojeni u toku pregovaračkog procesa gde su se prisutni složili da će najveći teret ovog važnog alii skupog procesa podneti lokalne samouprave koje su već sada u veoma teškom položaju.

02

Okrugli sto je održan u prostorijama javnog preduzeća Vojvodina vode a u okviru projekta “Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom  Arhuske konvencije“ koji uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi Arhus centar Novi Sad. Predstavnici ovog udruženja predstavili su dosadašnje rezultate ovog projekta koji za cilj ima uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana i njihovo bolje informisanje sa ciljem aktivnijeg uključivanja u donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine , koji se realizuje na teritoriji Južnobačkog, Južnobanatskog i Sremskog okruga.

Takođe predstavnici Centra modernih veština (CMV) predstavili su projekat Zeleni dijalog, kao primer dobre saradnje između poslanika i poslanica u republičkom i pokrajinskom parlamentu u okviru Zelene poslaničke grupe i Zelene stolice.

03Darija Šajin, volonterka Arhus centra Novi Sad, primetila je nedostatak međusobne povezanosti lokalnih samouprava  i istakla da je neophodno nastaviti praksu jačanja kapaciteta lokalnih samouprava. Predstavnici privrede istakli su potrebu jačanja partnerstava između sa nevladinim sektor radi zajedničkog sprovođenja projekata koji su od interesa za zaštitu životne sredine.  Predstavnici mnogih institucija istakli su da postoji veliki problem u obezbeđivanju sredstava za učešće u na konkursima za nepovratne sredstva koje obezbeđuje EU.

 

Kao rezultat okruglog stola proistekli su sledeći zaključci koji su jednoglasno usvojeni:

 

  • Unapređenje međuopštinske saradnje i saradnje sa drugim nivoima vlasti u oblasti zaštite životne sredine;
  • Deljenje znanja i podizanje vidljivosti tema obuhvaćenih Poglavljem 27  – Životna sredina
  • Na sajtu Ministarstva otvoriti prostor za informisanje javnosti o toku pregovora i dokumentima;
  • Povezivanje privrednih subjekata, lokalne samouprave, Narodne Skupštine RS i OCD na unapređenju zakonske regulative;
  • Predviđanje sredstava u budžetima za učešće u finansiranju (ili finansiranje kamata ukoliko se uzimaju krediti kod komercijalnih banaka) za međunarodne projekate (projekte prekogranične saradnje)
  • Podizanje kapaciteta lokalnih samouprava i NVO za pisanje i upravljanje EU projektima.

04

Prisutni su se složili da je jačanja dijaloga između javnog, civilnog i privatnog sektora od suštinske važnosti za postizanje napretka u oblasti zaštite životne sredine.