Округли сто – “Изазови и припреме за отварање Поглавља 27 – заштита животне средине”

Округли сто  – “Изазови и припреме за отварање Поглавља 27 – заштита животне средине” који одржан 5. децембра у Новом Саду окупио је представнике и представнице Министарства  пољопривреде и заштите животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, локалних институција, јавних предузећа, приватних компанија,невладиних организација и медија са територије Jужнобачког округа.

Учесници Округлог стола упознали су се са процесом преговора са Европском Унијом као и са досадашњим током преговора у оквиру Поглавља 27 Животна средина о чему су говориле Данијела Божовић из Београдске отворене школе  (БОШ) и Лидија Кесар из организације Фрактал.  О овој важној теми говорили су и представници и представнице министарства, покрајинских органа и невладиног сектора. Приступ теми из различитих углова омогућио је да се сагледа вишедимензионалност самих преговора али и да се продискутује о транспаренстности самог процеса, доступности извештаја и других докумената. Тема је свакако била и процес примене закона и прописа који ће бити усвојени у току преговарачког процеса где су се присутни сложили да ће највећи терет овог важног алии скупог процеса поднети локалне самоуправе које су већ сада у веома тешком положају.

02

Округли сто је одржан у просторијама јавног предузећа Војводина воде а у оквиру пројекта “Унапређење стања животне средине и јачање еколошке свести применом  Архуске конвенције“ који уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине спроводи Архус центар Нови Сад. Представници овог удруженја представили су досадашнје резултате овог пројекта који за циљ има успостављање сарадње између локалне самоуправе и грађана и њихово боље информисање са циљем активнијег укључивања у доношење одлука у области заштите животне средине , који се реализује на територији Jужнобачког, Jужнобанатског и Сремског округа.

Такође представници Центра модерних вештина (ЦМВ) представили су пројекат Зелени дијалог, као пример добре сарадње између посланика и посланица у републичком и покрајинском парламенту у оквиру Зелене посланичке групе и Зелене столице.

03Дарија Шајин, волонтерка Архус центра Нови Сад, приметила је недостатак међусобне повезаности локалних самоуправа  и истакла да је неопходно наставити праксу јачања капацитета локалних самоуправа. Представници привреде истакли су потребу јачања партнерстава између са невладиним сектор ради заједничког спровођења пројеката који су од интереса за заштиту животне средине.  Представници многих институција истакли су да постоји велики проблем у обезбеђивању средстава за учешће у на конкурсима за неповратне средства које обезбеђује ЕУ.

 

Као резултат округлог стола проистекли су следећи закључци који су једногласно усвојени:

 

  • Унапређење међуопштинске сарадње и сарадње са другим нивоима власти у области заштите животне средине;
  • Дељење знања и подизање видљивости тема обухваћених Поглављем 27  – Животна средина
  • На сајту Министарства отворити простор за информисање јавности о току преговора и документима;
  • Повезивање привредних субјеката, локалне самоуправе, Народне Скупштине РС и ОЦД на унапређењу законске регулативе;
  • Предвиђање средстава у буџетима за учешће у финансирању (или финансирање камата уколико се узимају кредити код комерцијалних банака) за међународне пројекате (пројекте прекограничне сарадње)
  • Подизање капацитета локалних самоуправа и НВО за писање и управљање ЕУ пројектима.

04

Присутни су се сложили да је јачања дијалога између јавног, цивилног и приватног сектора од суштинске важности за постизање напретка у области заштите животне средине.