Основана Привредна комора Зелене Србије

Оснивачка скупштина Привредне коморе Зелене Србије одржана је 11. априла у београдском хотелу “Москва”.

На скупштини су се окупили представници великог броја фирми које послују у области енергетике и заштите животне средине.

Комора ће се бавити заштитом и унапређењем пословања својих чланица кроз разноликост услуга које пружа, заступање, информисање и иновирање знања.

За председника Коморе изабран је Саша Михајловић а потпредседници су: Соња Лихт, др Александра Томић, проф. др Петар Шкундрић, др Владислав Маринковић, дипл.правник Слободан Хомен и дипл. инг. Илија Ђорђевић

Привредна комора Зелене Србије је добровољна, интересна, самостална и пословно-стручна организација свих привредних субјеката зелене привреде која је основана ради остваривања циљева у области енергетике, заштите животне средине, зелене изградње и одрживе пољопривреде.

преузетo са www.vesti-inline.com