Одржана 5. седница Одбора

Пета седница Одбора за заштиту животне средине одржана је 15. марта 2021. Године. Чланови и чланице Одбора размотрили су Предлог закона о климатским променама, који је поднела Влада Републике Србије. У име механизма Зелне столице седници је присуствовао Горан Зелић из Друштва подводних активности из Сомбора.

Члановима и чланицама Одбора Предлог закона образложила је државна секретарка Министарства заштите животне средине Јелена Танасковић. У кратком обраћању она је истакла да је циљ овог Предлога закона смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и прилагођавање на измењене климатске услове, усвајањем и спровођењем докумената јавних политика. Такође, циљ овог Предлога закона је успостављање система како би се смањиле емисије GHG на исплатив и економски ефикасан начин, чиме се доприноси достизању научно неопходних нивоа емисија GHG како би се избегле опасне промене климе на глобалном нивоу и неповољни утицаји промене климе. Да би се циљеви овог закона достигли потребно је усвојити и стратегију нискоугљеничног развоја, акциони план за спровођење стратегије и програм прилагођавања на измењене климатске услове.

У име механизма Зелена столица Горан Зелић је истакао да је доношење Закона одавно неопходно. Указао је да до сада нисмо имали прописе из ове важне ообласти. Подсетио је да су неке процене да је Србија претрпела штету од преко 7 милијарди € од у последњих десетак година управо због климатских промена. Констатовао је да нема рокова за израду подазконских аката и затражио од Министарства да што пре започне израду и усвајање неопходних сттратешких и подзаконских докумената.

Након дискусије, чланови и чланице Одбора одлучили су да предложе Народној скупштини да прихвати Предлог закона, у начелу.

Снимак седнице можете погледати ОВДЕ