Представљамо “online” обуке из области животне средине

Млади истраживачи Србије су израсли из истраживачког покрета који је настао 1969. године у Ваљеву и до сада су организовали на стотине истраживачких пројеката и едукативних програма за младе у различитим областима друштвених и природних наука.
У своје стратегије неформалног образовања уврстили су коришћење мултимедија и интернета у сврху побољшања квалитета учења и приступа информацијама.

Са тим циљем основали су веб сајт obuke.mis.org.rs који пружа могућност добијања практичних знања из различитих области које су препознате као приоритетне у заштити природних ресурса, у волонтеризму, европским интеграцијама…

Програме обука развијају стручњачи из Младих истраживача Србије у сарадњи са стручњацима из других невладиних организација и институција а на овој веб адреси тренутно је могуће образовати се, полагати тест и преузети сертификат из 4 области: Управљање водама у контексту одрживог развоја, Учешће јавности у програмима и процесима заштите животне средине, Еколошка мрежа НАТУРА 2000, Основно о волонтирању: типови и форме.

Едукација електронским путем је део пројекта “Заинтересовани за одрживост заштићених подручја – укључити, повезати и ојачати” а пројекат је подржан кроз програм СЕНСЕ – Подршка организацијама цивилног друштва из области заштите животне средине (ОЦД) у Србији. Програм имплементира Регионални центар за животну средину (РЕЦ), уз подршку Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (СИДА).