РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ “ДУБОКО“ УЖИЦЕ

Пројекат Дубоко први је пројекат у нашој земљи који се, уз подршку Владе Србије и Европске уније, реализује после усвајања Националне стратегије управљања комуналним отпадом.

Током његовог развоја коришћена су искуства и решења, као и стандарди и норме најразвијенијих земаља Европе и света, а он омогућава еколошки поуздано сакупљање, транспорт, селекцију и одлагање, односно депоновање комуналног отпада и значајно побољшање процеса управљања отпадом на територији градова Чачак и Ужице и Oпштина Бајина Башта, Пожега, Ариље, Косјерић, Чајетина, Лучани и Ивањица, која у 335 насељених места на простору од 5.300 квадратних километара има 350.000 становника.

Реч је о модерној фабрици и бази сировина за бројне индустријске гране, до којих се долази применом најсавременијих технологија у овој области. Сортирани отпад у Центру за секундарну селекцију, чија је изградња и монтажа опреме била поверена словеначком конзорцијуму „ДРАВА АТРИК“, балира се по врстама (папир, картон, ПЕТ амбалажа и друге врсте пластике, алиминијум и други метали…) и намењен је поновном коришћењу.

Тело депоније са четири етаже обложено је непропусним материјалима од стране стручњака италијанског „UNIECO“-а. Свакодневно се прекрива заштитним инертним слојем, тако да се елиминише могућност његовог разношења и негативног утицаја на околину.

У складу са прописима, на простору Дубоког редовно се врши мониторинг метеоролошких параметара, површинских вода, отпадних вода, подземних вода, емисије гасова, педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мери ниво буке. Свакодневно узорковање и мерење параметара врши се у депонијској лабораторији, а у акредитованој лабораторији у одређеним временским размацима, у складу са Уредбом о одлагању отпада. Сви подаци добијени мониторингом достављају се Агенцији за заштиту животне средине, по члану 27 Уредбе о одлагању отпада на депоније, што значи да су у Дубоком предузете све превентивне мере заштите животне средине. Анализе су показале да нема негативног утицаја на животну средину и здравље људи.

duboko 2 600x300

У складу са Пројектом Дубоко, Националном стратегијом управљања комуналним отпадом и Директивама о отпаду и стандардима за заштиту животне средине Европске уније постојећих осам сметлишта у Регији Дубоко биће стављено ван функције и припремано за рекултивацију.

Поред едукације и јачања свести код грађана на плану примарне селекције, односно сортирања отпада на месту његовог настанка, планови даљег развоја овог пројекта везани су за зацевљење Турског потока и проширење депоније на његову десну страну.

Дугорочнија концепција развоја овог пројекта везана је за градњу енергане на бази комуналног отпада, односно постројења које би производило електричну и топлотну енергију из обновљивих извора. Отпад ће у Дубоком постати један од трајних енергетских извора, чиме ће се, као што је то случај у развијенијим државама, штедети други видови енергије.

Укупна вредност овог пројекта износи 15.325.000 евра, а поред капацитета у Дубоком обухвата и осам трансфер станица, Регионални план за управљање отпадом (одобрен од стране ресорног министарства 2012.), као и набавку возила за транспорт отпада, који су у пуном погону.

Схватајући његов значај, пројекат су помогли Европска унија (донација 4,2 милиона евра), Европска банка за обнову и развој (зајам 5 милиона евра), Фонд за заштиту животне средине (1.171.000 евра), Министарство за Национални инвестициони план (194.000 евра), Влада Краљевине Шведске преко агенције СИДА (2.280.000 евра) и Француска Влада (280.000 евра), а ту је и учешће градова и општина оснивача (2.200.000 евра).

Изградња „Дубоког” трајала је од јула 2008. до августа 2011., када су третиране прве  тоне комуналног отпада.  Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице (до 5. новембра 2012. године Регионална санитарна депонија „Дубоко“ Ужице)  са радом је званично кренуо 19. октобра 2011.

          

          Континуирани развој “Дубоког” кроз рад на пројектима

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице преко ПОПОС фонда и Амбасаде Јапана у Београду, односно донације Владе Јапана, од 15. фебруара ове године реализује пројекат из програма “Grassroots Human Security Projects”.

Вредност донације је 86.154 евра, а средства су намењена за набавку камиона аутоподизача, којим ће прикупљени рециклабилни отпад бити допреман у Дубоко, на линију за секундарну селекцију, и 30 контејнера од 5m3 и 7m3, који ће бити постављени у централном делу Ужица, Крчагову, Севојну и у Дубоком.

Пројекат траје до 15. фебруара 2013. године.

primarna selekcija u skolama 1 300x

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” из Тузле са Регионалном развојном агенцијом “Златибор” Ужице од 1. фебруара 2013. године у 28 школских установа реализују пројекат “Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли”. Пројекат, чија је укупна вредност нешто већа од 313.000 евра, траје 15 месеци, а учешће у његовој реализацији, као партнери, узели су Удружење наставника “Опстанак” из Ужица и “Центар за екологију и енергију” из Тузле.

Део пројекта везан за Ужице, вредан нешто више од 190.000 евра обухвата набавку камиона аутоподизача, намењеног за транспорт прикупљеног отпада до Дубоког, набавку 14 затворених контејнера (запремине 5 и 7 m3), који ће, уз сагласност надлежних институција локалне самоуправе и школских установа, бити постављени испред ужичких основних и средњих школа и четири врсте посуда намењених за сортирање отпада (папир-картон; ПЕТ амбалажа; алуминијумске лименке; биолошки (мокри) отпад), које су током маја ове године поставаљене у унутрашњости ових објеката.

primarna selekcija u skolama 4 600x

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице учествоваће и у новом, трећем позиву Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, као и у пројекту EXCHANGE 4, који је расписала Делегација Европске комисије у Републици Србији.

 Свим овим пројектима биће значајно унапређен систем управљања комуналним отпадом у Ужицу и Регији Дубоко, а циљ им је јачање сарадње “Дубоког” са другим предузећима, установама и институцијама, како у Ужицу, тако и у Србији и суседним земљама, и јачање одговорности свих грађана на пољу заштите животне средине.

Аутор текста је Драган Пејић, сарадник за јавну кампању ЈКП “ДУБОКО” Ужице