Родна равноправност и животна средина

Желећи да промовише нове Законе и решења у њима мрежа организација Зелена столица организовала је семинар за представнике и представнице локалних самоуправа. Због тога је у Руми 10. и 11. децембра организован семинар “Родна равноправност и животна средина” за 17 представница и прдеставника локалних самоурава. Предавачице на семинару су биле Светлана Стефановић и Мирјана Јовановић.

Родна равноprавност

Закон о родној равноправности усвојен је у мају 2021. године. Он доноси нове обавезе за све јединице локалних самоуправа. Између осталог једна од новина је да се први пут законски повезују обавезе локалне самоуправе у области животне средине и унапређења положаја жена. Саме учеснице и учесници су управо као мотивацију за присуствовање семинару навели жељу да видие где те две области имају додирних тачака. 

Светлана је подсетила присутне на основне термине родне равноправност род и пол, равноправност, уродњавање, једнаке могућности и једнаке шансе. Затим је прошла кроз 4 корака уродњавања политика и одлука. На крају је презентовала правни оквир и решења у новом Закону о родној равноправности.

Важан део њеног предавања је представљала и Агенда одрживог развоја 2030. Пре свега презентовани су циљеви а затим како су они уродњени. Присутнима је било веома занимљиво да виде како постоји један циљ за родну равноправност а 5-6 за област животне средине. Али подциљеви указују како су компоненте родне равноправности уведене у све секторе о којима Агенда 2030 говори.

Учеснице су имале и прилику да кроз једну радионицу и саме провежбају уродњавање. они су имали прилику да бирају посебне мрере којима ће у оквиру својих послова уродњавати одуке и политике на којима раде.

Животна средина

Другог дана семинара бавили смо се области животнесредине. Мирјана Јовановић је прво говорила о стању животне средине, садржају поглавља 27, оценама Европске комисије о Србији за Поглавље 27, као и о надлежностима ЈЛС у појединим областима. Више пута је поменуто да ћемо уколико се поглавље следеће недеље отвори (кластер 4) имати прилику да видимо преговарачку позицију али и обавезе које из ње следе.

Говорило се доста о хоризонталном законодавству. Искусне инспекторке заштите животне средине су имале много примера из праксе. Презентовани су и модели учешћа грађана које би јединице локалне самоуправе могле да примене. Учеснице семинара су изнеле да им је у бројним ситуацијама, када се доносе одлуке о животној средини, потребна подршка јавности и учешће грађана, али да се често дешава да јавност није заинтересована да учествује у овим процесима, нарочито у мањим местима.

На крају се разговарало о томе које мере уродњавања би у области животне средине могле да се примене. Подсетили смо их на политике једнаких могућности које подразумевају учешће, укључивање интереса и на крају примену мера.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.

Корисни линкови

ПРИРУЧНИК ЗА УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПЛАНИРАЊУ, ИЗРАДИ И ПРАЋЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног планирања

Правилник о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката

Уредба о учешћу јавности у изради планова у области застите зивотне средине

Годишњи извештај о Србији Европске комисије

Извештај о стању животне средине у Србији у 2020.

Извештај Коалиције 27

Водич за ЈЛС и друштвене мреже