Трећа седница Одбора за зaштиту животне средине

На састанку су разматранe Информацијe о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Министарство) за период август-октобар 2016. године, као и Захтев компаније ФЦЦ Еко д.о.о. за достављање мишљења о примени одредби Закона о управљању отпадом. Састаку су испред невладиних организација окупљених око Зелене столице присуствовали Мирко Поповић из Београдске отворене школе, Даница Дабић из ЕкоДев-а и Валентина Ђурета из Београдског фонда за политичку изузетност.  Сњежана Митровић из  Архус центра Суботице и Удружења Терас је своје мишљење о једној од тачака дневног реда (Захтев за мишљење на примену одредби Закона о управљању отпадом Компаније ФЦЦ ЕКО д.о.о.) послала писмено јер није била у могућности да присуствује

Државна серетарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине, гђа Стана Божовић представила је активности Министарства у периоду август-октобар 2016. (цео извештај можете пронаћи овде) који су укључили рад на нормативним активностима; реализацију пројеката, конкурса, уговора; рад инспекцијских органа; активности Агенције за заштиту животне средине и остала питања.

Након представљања извештаја уследила су посланичка питања. Заменица члана Одбора Соња Павловић навела је да се стиче утисак да је питање животне средине скрајнуто у Влади и питала зашто је тако. Гђа Божовић је нагласила да животна средина никако није ни скрајнуто питање, да је тим у оквиру Министарства који је задужен за сектор животне средине посвећен, али да и поред недостатака првенствено у адиминистративним капацитетима за спровођење, као и финансијским средствима и даље Министарство постиже резултате.

Чланица Одбора Борка Грубор је нагласила да Закон о заштити животне средине није само мртво слово на папиру и навела пример санације рудника Зајача, али и додала да још увек има отворених питања у овом случају, као што је неадекватно држање опасног отпада. Жељко Пантелић, помоћник министра у Сектору инспекције за заштиту животне средине нагласио је да је инспекција написала пријаву, али да се тражи основ да држава реагује у санирању отпада (кроз буџетску линију историјски отпад), да су у случај укључени и тужилаштво и судови, као и да су сви рокови прошли, али је случај и даље нерешен.

Народни посланик, члан Одбора, Драган Јовановић навео је да се припремају измене Закона о управљању отпадом, да је био мишљења да је претходно усвојен закон могао бити бољи и дао предлог да се у новој верзији јединице локалне самоуправе „натерају” да реше питање управљања отпадом, да уколико једна локална самоуправа не може сама да реши то питање, да се укљчи држава и да преузме посао управљања отпадом (да то буде један вид туторства за који би локалне самоуправе требало да сносе трошкове).

Председник Одбора Бранислав Блажић подсетио је посланике да је Одбор током друге половине прошле године организовао неколико јавних слушања са циљем дефинисања проблема у различитим сегментима заштите животне средине, као и да се изнесу предлози могућих законских решења. Најавио је и сарадњу са УНДП парламентарним програмом у формирању радне групе са представницима Министарства и експертима који ће радити на припреми закона.

Помоћник министра задужен за Сектор за планирање и управљање у животној средини, г. Александар Весић, додао је да су препознати проблеми у овој области, да су закони прегломазни и да се дешава да се амандманима само направи додатна збрка у примени. Нагласио је да будући закони морају да оставе могућност за инвестиције. Такође је додао да је важно ускладити нови закон и са законом о комуналним делатностима и Законом о локалној самоуправи и да се свакако мора укључити и Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Чланица Одбора гђа Гордана Чомић је поставила питање да ли ће се Поглавље 27 бити отворено без мерила и дала две препоруке предствницима Министарства. Прва се однси на укључивање ветрозаштитних појасева јер их у тренутно важећим законима нема. Друга препорука је да када у скупштинску процедуру пошаље закон да се уз исти доставе и подзаконска акта како би се посланицима олакшало сагледавање целокупног закона.

Члан Одбора г. Горан Чабради поставио је питање када се очекује отварање поглавља. Државна секретарка Божовић је одговорила да ће преговори за ово поглављке бити отворени без мерила, као и да се очекује да преговори буду отворени током ове године, али да што се тиче администратције Републике Србије очекују да то буде током јуна.

Друго питање г. Чабрадија се односило на Зелени фонд који је заживео од 1. јануара 2017. Нагласио је да су алоциране 2 млд динара већ намењена за рециклажну индустрију и поставио питање како и на који начин се планира повећање средстава у овом Фонду која би се користила за равојне пројекте. Г. Весић је одговрио да су средства која су намењена за рециклажну индустрију средства која су у складу са законом за њих намењена, а да се свакако очекује значајније увећање прилива од екотаксе и нагласио да има припремљених пројеката углавном инфораструктурних који треба у наредном периоду да се реалзују. Г. Блажић је додао да када су у питању екотаксе да се нада да ће исте бити алоциране за пројекте у области заштите животне средине. Г. Весић је нагласио да ће ове године бити отворени јавни конкурси за пројекте који се могу финансирати из Фонда.

Мирко Поповић, представник Зелене столице поставио је неколико питања надлежним представницима Министарства:
– Када се очекује почетак израде Стратегије у борби против климатских промена?

Гђа Божовић је нагласила да је добијена позитивна оцена за ову Стратегију и да се очекује да до краја 2017. године усвоји Закон.

– Да ли је усвојен Акциони план за спровођење Закона о заштити животне средине?

Весић је одговорио да се неће радити Акциони план јер је превазиђен, као и да није позивитно добијено мишљење Министарства финансија.
– Да ли је формирана радна група за Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину?

Весић је нагласио да се није почело са радом на изменама и допунама Закона, већ да ће се радити нови Закон да се уреди када је обавезно да се уради стратешка процена.
– На који начин ће се пратити трошења средстава и резултати НВО које су добиле подршку из Зеленог фонда?

Гђа Божовић је одговорила да Министарство има успостављене механизме за праћење рада НВО. Г. Весић је додао да се може добити увид како у конкурсну документацију, тако и у извештаје о праћењу пројеката који су одобрени.

– У којој се фази тренутно налази ревизија Стратегије управљања отпадом?

Весић је нагласио да је урађен део Стратегије који се односи на комунални тпад, а да ће се преко ИПА твининг пројекта радити нова Стратегија, као и да ће бити оформљене радне групе, као и да се  почеткак рада очекује у јуну 2017. године.

– Када ће бити доступни закључак и извештај скрининга?

Гђа Божовић је нагласила да ће закључак и извештај бити постаљени на сајт Министарства.

Државна секретарка Божовић је предложила да се на следећу седницу Одбора позову и представници Министарства финансија јер без њих не може.