Укључите се у консултације о Интегрисаном националном плану за енергетику и климу

Министарство рударства и енергетике је објавило резултате радних сценарија у оквиру израде Интегрисаног националног плана за енергетику и климу (ИНЕКП) на основу којих ће се утврдити циљеви смањења гасова са ефектом стаклене баште, учешћа обновљивих извора, енергетске ефикасности, које можете пронаћи овде:

Позивамо све заинтересоване да се укључе и својим коментарима допринесу стратешком документу од кога ће зависити енергетска политика Србије до 2030. са пројекцијама до 2050. године.

У складу са тежњом декарбонизације до 2050. године и политиком ЕУ у области енергетике и климе, Министарски савет Енергетске заједнице (ЕнЦ) је усвојио Препоруку о припреми и развоју интегрисаних националних енергетских и климатских планова. Овакав документ обухвата свих пет димензија Енергетске уније и представља нужни алат за стратешко планирање енергетске и климатске политике.

ИНЕКП би требало да пружи приказ постојећег стања у Републици Србији, кључних политика и одговарајућих мера за сагледавање пет димензија Уредбе (ЕУ) 2018/1999 о управљању Енергетске уније и деловањем у подручју климе:
1) Декарбонизација (емисије гасова са ефектом стаклене баште и обновљива енергија),
2) Енергетска ефикасност,
3) Енергетска сигурност,
4) Унутрашње енергетско тржиште и
5) Истраживање, иновације и конкурентност.

Северна Македонија је прва држава Западног Балкана која је усвојила овај документ.

Коментари се могу доставити до 5. септембра.