Zelena stolica deo trećeg EKO-SISTEM programa

Nakon dva uspešno realizovana projekta, mreža „Zelena stolica“ je dobila podršku i u okviru trećeg ciklusa EKO-SISTEM programa podrške. Novi projekat je usmeren na unapređenja rada i osnaživanja mreže „Zelena stolica“. Ovoga puta tema projekta su prilagođavanje klimatskim pormenama na lokalnom nivou.

Projekat će sprovoditi Centar modernih veština sa partnerima Arhus centrom Novi Sad, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine. U njega će biti uključene i druge članice mreže shodno svojim kapacitetima i interesovanjima.

Konferencija

U sredu 31. maja na konferenciji „EKO+SISTEM – Dobro upravljanje životnom sredinom“ potpisani su ugovori i program podrške je zvanično počeo. Mreža „Zelena stolica“ je jedna od deset podržanih mreža. U treći ciklus EKO-SISTEM programa će direktno biti uključeno 56 organizacija civilnog društva.

Sama konferencija je počela obraćanjem koleginice Tanje Petrović koja je istakla da postoji globalno nerazumevanje koliko kvalitet života, dobrobit i opstanak svih zavisi od stanja u prirodi i očuvanja biodiverziteta. Podelila je sa učesnicima konferencije podatak iz prošlogodišnjeg Izveštaja o stanju planete da se blizu milion biljnih i životinjskih vrsta u svetu nalazi pred izumiranjem. Posebno je upozorila da se dnevno iskrči površina šuma veličine 27 fudbalskih igrališta. Takođe je dodala da je u Srbiji biodiverzitet relativno očuvan, te da postoji tradicija zaštite prirode. Kao izazov je navela promenu centralizovanog upravljanja zaštićenim područjima. Naglasila je da zaštićena područja treba posmatrati kao osnov za održivi razvoj zajednica.

Učešće građana

O učešću građana u procesima donošenja odluka govorilo se na panelu Bolja javna uprava – bolja životna sredina. Zelena stolica ima veliko iskustvo kao prvi mehanizam učešća građana u radu Narodne Skupštine. Govorilo se i o preprekama za učešće javnosti, kao i uspostavljanju partnerstava između civilnog društva i javnog sektora, ali i o značaju transparentnosti u radu javnih organa, koja u Srbiji često izostaje.

Nakon toga je u radnim grupama bilo reči o ulozi žena u dobrom upravljanju životnom sredinom, saradnji OCD i institucija u ovom domenu, i podsticanju mladih da se više uključe u  pitanja upravljanja životnom sredinom.

Jedan od zaključaka konferencije je da se recept za efikasno upravljanje životnom sredinom u Srbiji krije baš u ovoj igri reči EKO + SISTEM, jer bez svesti o stanju u životnoj sredini i funkcionalnog sistema koji počiva na transparentnosti, uključivanju građana i saradnji između civilnog društva i javnog sektora, nema ni dobrog upravljanja životnom sredinom.

EKO-SISTEM program

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine.