Зелена столица препозната као пример добре праксе у истраживању Отвореног парламента

Иницијатива Отворени парламент спровела је истраживање КА БОЉИМ ЗАКОНИМА – Унапређење рада одбора Народне скупштине Републике Србије у циљу анализе начина функционисања одбора у Народној скупсштини Републике Србије (Народној скупштини), њиховог политичког утицаја и ограничења са којима се суочавају у свом раду.

Важан елемент истраживања јесте и анализа механизама којима се омогућава учешће грађана у раду одбора Народне скупштине. У овом сегменту посебно је, као пример добре праксе, представљен наш механизам Зелена столица који функционише у оквиру Одбора за заштиту животне средине, а омогућава континуирано и координисано учешће представника цивилног друштва у раду овог одбора.

Представљање и анализа механизма Зелене столице почиње на 27. страни извештаја, а цела публикација је веома информативна и корисна за све који су било како укључени у рад Народне скупштине или сматрају да би требали да буду.

Учешћем на седницама и осталим активностим Одбора, кроз механизам Зелене столице, представници цивилног сектора активни у области животне средине у могућности су да директно допринесу унапређењу стања у овом сектору како кроз (секторске) експертизе својих организација тако и указивањем на специфичне проблеме са локалног нивоа имајући у виду да организације окупљене око Зелене столице долазе из целе Србије.

Подсећамо, Зелена столица је једна од иницијатива која је произашла из сарадње представника цивилног друштва са Народном скупштином у области јавних политика које се тичу заштите животне средине. Установљена је захваљујући иницијативи и амандману неформалне Зелене посланичке групе базираном на примени Архуске конвенције.