14. седница Одбора

Четрнаеста седница одбора за заштиту животне средине одржана је 9. септембра 2021. године у Дому народне скупштине. Ово је била друга седница у кратком року. На дневном реду је било разматрање Предлога закона о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса. Зелену столицу на овој седници представљали су Златко Тодорчески, Еколошки покрет Беочин и Милош Ђајић, Центар модерних вештина. Председавајући је на почетку замолио Александру Имширагић Ђурић, помоћницу Министарке за заштиту животне средине да представи Предлог закона који је поднела Влада.

Она је уз презентацију чланицама и члановима Одбора детаљно образложила предлог Закона. За наше Министарство ово је веома битна тема јер је област удеса законски била регулисана само Законом о животној средини. Још увек немамо Закон о еколошким удесима. Ова Конвенција је заклјучена у Хелсинкију 1992. а ступила је на снагу 2000. године. Нју је до сада ратификовало 40 чланица земаља ЕУ и УНЕЦЕ. Србија је ратификовала 2009. године. Она побољшава мултилатералну сарадњу међу земљама на спречавању удеса који могу имате прекограничне ефекте. Ова концвенција има глобални карактер и за њену имплементацију је потребно координисано деловање надлежних органа. Учешће јавности је веома важна. Конвнеција садржи тринаест анекса. Промена је направљена у првом анексу 2015. године и због тога морамо ратификовати измену Анекса. овим усвајањем се усклађују међународне обавезе Републике Србије.

 

У дискусији је учествовао посланик Гојко Палалић. Чланице и чланови Одбора одлучили су да предложе Народној скупштини да прихвати Предлог закона о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса.

Читав ток седнице са презентацијом можете погледати ОВДЕ.

Седници је председавао председник Одбора др Љубинко Ракоњац, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Оља Петровић, Томислав Јанковић, Весна Кришанов, Мина Китановић, Гојко Палалић, Невенка Костадинова, Соња Тодоровић, Јелена Обрадовић, Марија Тодоровић, Владимир Граховац и Драган Марковић.

Путни трошкови за члана Зелене столице из Беочина обезбеђени су из ЕКО-СИСТЕМ програма.