ЕКО-СИСТЕМ програм – Први радни састанак

Првим радним састанком партнера започета је реализација пројекта „Стабилна и снажна “Зелена столица” за већи утицај на доносиоце одлука“. У Београду су се 18. августа окупиле представнице и представници пет организација чланица мреже „Зелена столица“: Фондација БФПЕ за одговорно друштво, Амбасадори одрживог развоја и животне средине, Еколошко удружење „Зелени сад“, Архус центар Нови Сад и Центра модерних вештина.

 

Пројекат

Ове организације ће партнерски у следећих пет месеци организовати предвиђене пројектне активности радећи на остварењу амбициозно постављених циљева. За њихово остварење је неопходан прецизан план и подела задатака између партнера. Такође мотивација, покретање и укључивање свих чланица мреже Зелена столица је кључно.

Због тога је први део састанка прошао у упознавању учесница и учесника са самим пројектом, циљевима, предвиђеним активностима, правилима за његову видљивост као и смерницама за управљање. Милош Ђајић је дао уводни оквир у ком је описао настанак мреже Зелена столица, начин њеног функционисања и изазове са којима се мрежа до сада суочавала. Ово је прва директна подршка коју је мрежа добила и она ће допринети њеној модернизацији, већој унутрашњој кохезији, приближавању грађанима и грађанкама и већој видљивости рада мреже.

Планирање

Користећи познате алате за планирање урађен је акциони план са роковима. Други део састанка је протекао у разговору о томе како организовати коју активност. Ово је била добра прилика и да се међу партнерима размене искуства и знања у вези са организацијом различитих активности. Свака организација је имала прилику да изнесе своја искуства и научене лекције из сличних активности које су раније организовали. На овај начин се ствара простор за заједничко знање и унапређење рада сваке организације.
Кратки рокови и динамика активности која је неопходна да се успостави је резултирала и амбициозним планом чија реализација креће одмах. У следећим данима нас очекују разговори и договори са чланицама мреже, утврђивање њихових потреба, развој стратешког плана и договори око првих сусрета.

ЕКО-СИСТЕМ програм

Овај пројекат представља део активности ЕКО-СИСТЕМ програма оснаживања мрежа удружења грађана. ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године.