Копривница. Град за живот

Представнике и представнице студијске посете програма Еко-систем у Хрватској, у Копривници дочекали су проначелник градоначелника Дарио Јерек и Ксенија Оштрић заменица градоначелника у сали вијећа Опћине Копривница.
У Копривници, седишту Копривничке-крижевачке жупаније живи 32.089 становника од којих 9.958 је запослених. Буџет града Копривинице је око 200М куна или око 37 милиона евра.

Поред великог броја основних школа и обданишта у Копривници ради Умјетничка школа за глазбу и плес и Свеучилиште Сјевер на којем у Копривници и Вараждину студира 1.500 студената. На Свеучилишту из европских пројеката развијен је и куриркулум за основне студије одрживог саобраћаја и студије заштите околиша.

У Копривници поред образовања и културе значајан део буџета се издваја и за функционисање спорта за који се издваја око 7М куна годишње. Грађанкама и грађанима Копривнице доступно је 82 различита спорта. Заменица градоначелника госпођа Ксенија Оштрић истакла да је значајнији развоја Копривице отпочео почетком 2003. године када се почело са развојем стратешких докумената који су развили у сарадњи са врсним стручњацима и које су следећи их, испуњавали до краја. Један од тих докумената су и Стратегија развоја града која је развијена у складу са ИСО стандардом 37120, стартегија за управљање са отпадом, господарством, и др.
Убрзо потом, 2005. године, град Копривница је кренула са уређењем водоводне и канализационе мреже и израду биолошког пречишћача. За ове радове утрошили су око 70 милиона евра, а истичу да им је систем упоредив са оним у развијеним европским земљама и да им је губитак у водоводној мрежи мањи од просека губитка у Европској Унији.
Убрзо након водоводне и канализационе мреже, град је кренуо у уређење градског саобраћаја. Поједини делови града су том приликом проглашени за заштићеним од саобраћаја укључујући и кампус Свеучилишта Сјевер у којем је забрањен саобраћај осим за електрична или возила за хибридним погоном.

Из средстава Хоризон, убрзо су имплементирани програми који су на Свеучилишту развили курикулуме за нове смерове у одрживом саобраћају и заштити околиша, као што су дизајнирани електрични аутобусу (домаћи изум) са којима се студенти и дан данас служе.
Од једног од 57 ЕУ подржаних пројеката од 2003. године до данас, градска управа је обезбедила и флоту електричних аутомобила којима су доступни на коришћење свим јавним предузећима као и члановима градског вијећа. То су им једини службени аутомобили у опћини. Том приликом изграђене су и пунилце за електрична возила на територији града које се могу бесплатно користити.

ЕУ пројекти

Сви пројекти имплентирани надовезивали су се један на други и значајни ресурси и знања из претходних пројеката коришћена су за развој и имплементацију новх. Тако је Агенција за енергетску ефикасност општине, развијена од једних од првих пројеката развила капацитете за пројектовање одрживих зграда који су коришћени за будуће градске пројекте. Тим за развој пројеката састоји се од 5 сталних упослених који годишње развијају око 15 пројеката. За компликованије пројекте ангажују се спољни експерти и агенције. Уведен је бесплатан интернет, развијено је око 130 км пешачко-бициклистичких стаз, јавне зграде су све енергетски ефикасне и користе обновљиве изворе енергије. Градски базен се нпр. загрева са соларним колекторима који су коштали око 100.000 евра. У граду су урађена два рециклажна дворишта и компостилиште и компостана (компостана је подржана пројектом који је износи око 13 М куна). Уређене су две градске баште које су дате на коришћење заинтересованим грађанима.
Проценат рециклажа кућног отпада у Копривици је на самом врху у Хрватској, одмах након острва Крк. Данас се тамо рециклира око 57% кућног отпада.

ЕУ пројектима развијени су и подстицаји за локалне предузетнике који су од града могли добити подршку у виду земљишта И објеката у висини од 100.000 евра. У граду функционишу и два инкубатара који такође имају свој пројектни тим који ради независно од градског и који додатно развијају ЕУ пројекте значајне за заједницу.

Пројектима у области културе реновиране су зграде за градске атељее у којима ради 15 уметника. Са 2 М евра успостављен је Клуб алтернативне културе у којима се даље развијају пројекти у области рок музике, часови гитаре, Рок академија и друго.
Развијено је и социјално предузеће Копривита са пројектом који је вредео око 2 М евра.

Информисање грађана у Копривници остварује се захваљујући раду неколико локалних радио станица, два новинска издавача и шест информативиних интернет портала. Партнерство са цивилним сектором остварује се на различите начине, али се за комуникацију са представницима цивилног сектора одваја значајна пажња. Видљва комуникација подразумева партнерска вијећа, фокус групе и консултације код израде свих планова и развоја градског буџета. Тренутно у Копривници имплементира се 17 ЕУ подржаних пројеката у вредности од 50,3 милиона куна.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.

За Зелену столицу из Копривнице пише Душко Медић