Округли сто – Зелена економија и рециклажа

Организација Архус центар Нови Сад је у петак, 28. новембра у просторијама Компаније Лафарж у Беочину организовала Округли сто са темом ” Зелена економија и рециклажа”. Округлом столу присуствовали су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, чланови и чланице Одбора за заштиту животне средине у Скупштини Републике Србије, чланови и чланице Зелене посланичке групе у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, представници/е локалних самоуправа, компације Лафарж БФЦ, јавних комуналних предузећа, невладиних организације и медија.
Димитрије Књегињић, директор Лафаржа у Србији, говоривши о сарадњи комапаније на чијем је челу са градом Новим Садом на пословима третмана отпада који ова компанија последњих неклолико година користи за добијање енергије, истакао је да има простора за унапређење сарадње и указао на них административних препрека са којима се суочавају у раду. Као највећу потешкоћу издвојио је недостатак примарне селекције отпада на местима настанка и прикупљања где види и највећи простор за унапређење.

02
Председник Одбора за заштиту животне средине у Скупштини РС Бранислав Блажић упоредио је своја искуства из претходне посете Беочину, пре десетак година, и изразио задовољство унапређеним стањем животне средине које је сада затекао.
Предраг Симић, руководилац групе за управљање комуналним и индустријским отпадом у Министарству за пољопривреду и заштиту животне средине истакао је да неопходно повећати обим сакупљања отпада док је покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Слободан Пузовић нагласио да је питање заштите животне средине једно од најобимнијих поглавља у процесу преговора са ЕУ. Он је истакао да је неопходно унапредити механизам међусобних преговора локалних самоуправа јер је по његовом мишљењу лоша комуникација чест извор проблема.
Уводничари на догађају били су Дарија Шајин, волонтерка Архус центра Нови Сад која је говорила о значају дијалога заинтересованих страна на тему заштите животне средине као и размене информација у складу са Архуском конвенцијом. Милош Ђајић из Центра Модерних вештина изложио је пресек стања у Републици Србији када је у питању животна средина и зелена економија са освртом на извештај о напретку РС у преговорима са ЕУ.

03

Светлана Марушић, саветница за чистије производе – управљање комуналним отпадом на територији АП Војводине говорила је о систему интегрисаних дозвола за управљање отпадом док је Јелена Мићић, координаторка пројекта ’’Зелени дијалог’’, говорила о Зеленој посланичкој групи и Зеленој столици као механизмима учешћа представника организација цивилног друштва у доношењу одлука. Бојан Гаврић, руководилац у Регионалној депонији ’’Срем- Мачва’’ говорио је о искуствима изградње и пуштања у погон ове регионалне депоније.

Током уводних излагања и дискусије отворена су многа питања и излистани многи проблеми. Закључено је да је управљање отпадом у складу са законима и директивама ЕУ, круцијално питање очувања и заштите животне средине, као и једно од најзахтевнијих области у смислу усклађивања са стандардима Европске уније. Из разлога покретања ефикасне акције, те укључивања свих надлежних институција, приватног и јавног сектора, невладиних организација, а у циљу ефикасне имплементације домаћег законодавства и европских директива учесници скупа јединствено су донели следеће закључке:

– Потребно је што пре успоставити независан систем финансирања заштите животне средине и то већ са буџетом за 2015. годину;
– Веома је важно покренути дијалог, као и широку јавну расправу у циљу измена и допуна Закона о управљању отпадом у циљу лакше примене и његовог спровођења на терену;
– У континуитету јачати капацитете локалних администрација у погледу примене еколошке регулативе, у оквиру чега покренути дијалог и сарадњу са Националном службом за запошљавање ради запошљавања стручних кадрова на локалу
Предложити и подржати у оквиру система државне управе формирање јединственог Министарства заштите животне средине које ће се посветити само пословима заштите животне средине.

04