Пирот добија “Зелену столицу”

Након неколико састанака и великог ангажмана председнице Скупштине града Милене Димитријевић град Пирот је 28. децембра 2022. године добио Савет за заштиту животне средине. Одлуком о образовању Савета успоставњен је и механизам “Зелена столица”. На овај начин Пирот се прикључује градовима и општинама који су већ успоставили овај механизам.

Подсећање

Организације цивилног друштва из Пирота: Друштво стара планина, Удружење Звоно ПИРГОС и Удружење за екологију и заштиту животне средине ГЕА поднели су у децембру 2021. године иницијативу за оснивање Зелене столице у Скупштини града Пирота. Након неколико месеци успостављен је контакт са руководством Пирота и започео је процес успостављања Механизма Зелена столица у граду Пироту.  Почетком новембра одржан је и састанак са председницом Скупштине града Миленом Димитријевић. На том састанку договорени су кораци како би се дошло дио успостављања механизма Зелена столица. Тако је припремљена одлука и на седници Скупштине града усвојена је одлука о успостављању Зелене столице у граду Пироту.

Значај учешћа грађана у одлучивању

Мрежа организација цивилног друштва “Зелена столица” се годинама залаже за унапређење механизама за учешће грађана у ослучивању. То је била једна од тема и нашег годишњег састанка. Србија је ратификовала Архуску конвенцију и потребно је успоставити делотворне механизме за њену имплементацију. Механизам “Зелена столица” је један од начина за веће учешће грађана у одлучивању.

Хвала партнерима из Пирота и граду Пироту на сарадњи. Верујемо да ће овај механизам обезбедити већу заштиту животне средине у Пироту, квалитетније одлуке и боље повезивање.