Састанак мреже – Усвајање стратегија

Мрежа „Зелена столица“ наставља да унапређује своје унутрашње капацитете. У понедељак 27. септембра у простору „Куће људских права“ одржан је састанак чланица мреже. Састанку су присуствовали представнице и представници 11 чланица наше мреже. Састанак је био заказан са планом усвајања стратегије рада мреже и успостављања нове организационе структуре мреже. Организован је у оквиру ЕКО – СИСТЕМ програма који подржава рад наше мреже.

Стратегија

На почетку је Милош Ђајић представио шта је урађено током октобра 2020 године када је мрежа организовала први стратешки састанак. Затим је представљено шта је утрађено у консултацијама, сугестије које су дате и које су активности планиране. У дискусији је учествовало неколико учесница и учесника који су истицали неопходност додатног образовања за доносиоце одлука. Сам стратешки план је неопходан да би се договорили о правцима деловања мреже као и о управљачкој структури.

Чланство

С обзиром на то да мрежу очекује оснивање локалних зелених столица и укључивању нових чланица отворено је питање чланства у мрежи. Ако се присетимо мрежа “Зелена столица” је на почетку била отворена за све заинтересоване. Сада је на предлог Грађанске читаонице „Европа“ договорено је да би било добро увести три нивоа чланства пуноправно – за оне чланице које желе активно да учествују, придружено – за оне које су ту али нису тренутно расположене или немају капацитета за заједнички рад и посматрачко – за оне који желе да буду информисани о раду мреже.

 

Комуникација

У другом делу састанака говорили смо о повећању видљивости наше мреже као и начинима за њену промоцију. Објашњена је улога wеб сајта, као и идеја око зеленог билтена. Зелени билтен представљаће информатор који ће обухватити три врсте информација: вести из сектора, вести из мреже и ЕКО-СИСТЕМ програм. На овај начин ће чланице мреже моћи широј публици да представе активности својих организација. Договорено је да би будући координациони тим био задужен за комуникацију ставова мреже. До ставова би се долазило путем консултација чланица мреже али у ограниченом временском року да би саопштења и ставови били релаевантни.

Руковођење

Састанак је завршен са договором око руковођења мрежом. Предложено је да координациони тим има пет чланова и чланица. Њега би чинили представници Ценра модерних вештина, Фондације БФПЕ за одговорно друштво, Центра за унапређење животне средине и две чланице које би се ротирале на 6 месеци. На овај начин је закључено да би мрежа имала потребну ефикасност, неопходну дозу учешћа и одговорности чланица као и јаснију структуру руковођења.

ЕКО – СИСТЕМ програм

у име руководства ЕКО-СИСТЕМ програма састанку је присуствовала Тијана Љубеновић која је том прилоком представила ЕКО-СИСТЕМ програм. ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.