Тиха вода брег рони – Бојана Божанић

Да ли је дошло време да зелене политике и екологија постану занимљивије за већи број политичара у Србији?

Сматрам да је 12.05  да заштита животне средине дође у први план. Чини ми се да држава није поставила довољно чврсте оквире и директиве на основу којих би могли одлучније да се посветимо борби за здраву средину и природу, борби за нас и будуће генерације. Очекујем да едукација на тему екологије заузме озбиљно и незаобилазно место у нашим зивотима, од вртића па на даље.

Долазите из Златиборског округа у којем су питања очувања животне средине често од суштинског значаја и за економију и за напредак регије. Која су, по Вама, најважнија еколошка питања којима би морале да се баве и локалне заједнице? 

Без чисте и очуване животне средине нема ни одрживог развоја туризма, нити пољопривреде, од којих у мом крају практично сви живимо. Ако планирамо да се тај тренд настави и да оставимо нешто поколењима која долазе, локалне самоуправе морају да спроводе активности у циљу заштите природе. Конкретно у општини Чајетина донели смо ЛЕАП пре неколико година, План управљања отпадом, а затим и Локални Акциони План за Биодиверзитет, на основу којих спроводимо акције на терену. Стога, сматрам да је најважније да општине утврде смернице и конкретне пројекте којима ће се бавити, затим да издвоје средства, али и аплицирају код различитих ,,зелених” фондова. Активности првенствено треба да иду у смеру подизања свести грађанства о потреби за очувањем животне средине и смањењем загађења. Школске и предшколске установе, као и медији морају активно да се укључе и помогну локалним самоуправама на овом изузетно вазном задатку.

Чини се да до недавно у друштву, па ни у политици, еколошки активисти нису схватани баш озбиљно. Како сте лични активизам супротстављали масовној незаинтересованости?

Тиха вода брег рони. Уколико сте сигурни да радите како треба, успех мора да дође. Управо развијање свести и образовање свих људи на тему заштите животне средине треба да има најважнију улогу. У мојој средини постоји доста људи са којима може да се ради на овим проблемима. Сви заједно, у Скупштини и на сваком другом месту где се нађемо треба личним примером и саветима да утичемо на ,,масовну незаинтересованост”.

Одмах сте се прикључили неформалној Зеленој посланичкој групи. Шта би требало да буду њене најважније активности и резултати?

Ово ми је први мандат, али нисам оклевала да се прикључим Зеленој посланичкој групи. Надам се  да ћемо моћи да предлажемо иницијативе Скупстини, нашим колегама, али и да промовишемо заштиту животне средине својим понашањем и акцијама које можемо подржати или покренути. Очекујем да се окупимо око виших интереса.

Очекујете ли да позиција и опозиција забораве на страначку припадност и повремено постигну сагласност око неких питања важних за очување животне средине, здравља и одрживог развоја?

Свакако мислим да је то не само могуће, већ природно и нормално. Ако нешто уништава живи свет и утиче на нестајање флоре и фауне, штети здрављу људи, не постоји опредељеност у мишљењима. Неће загађење неке реке да позитивно утиче на чланове једне странке, а негативно на чланове друге.
Најважнија питања у циљу квалитетног живота свих људи морају подједнако дотаћи све парлментарне странке и морамо имати само једно право решење, постигнуто консензусом.

Наташа Ристић