Зелена столица и у СО Оџаци

Одборници Скупштине општине Оџаци усвојили су Одлуку о оснивању Савета за заштиту животне средине.

Улога Савета је да предлаже мере за унапређење животне средине.

Ово радно тело, које у многим срединама називају “Зелени савет” имаће укупно пет чланова које ће именовати Скупштина општине Оџаци на период од четири године.

Два члана ће предложити локална самоуправа док ће три члана предложити удружења грађана која се баве очувањем животне средине: еколози, ловци, риболовци и пчелари.

Зелени савет ће давати своје предлоге а одборници СО Оџаци доносе коначну одлуку. У СО Оџаци је своје место добила и “Зелена столица” и на тај начин еколози су добили могућност да учествују у доношењу одлука у области заштите животне средине као представници невладиног сектора.

Један од задатака “Зеленог савета” биће да се што пре отвори линија “Зелени телефон” путем којег ће грађани достављати информације о појавама које угрожавају животну средину на територији општине Оџаци.

Ekološki pokreta Odžaka je uputio saopštenje za javnost povodom usvajanja dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje možete pogledati ovde.