Dobrodošli na ZeleniDijalog.rs

Cilj Zelenog dijaloga je da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja

Skroluj da saznaš više

Zelena poslanička grupa

Neformalnu Zelenu poslaničku grupu čine poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja, koji aktivno rade na promociji i prihvatanju evropskih standarada i normi. Cilj Zelene poslaničke grupe je da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja.

Saznaj više

Zelena stolica

Zelena stolica je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj inovativni institucionalni mehanizam pokrenut je sa ciljem stalnog učešća predstavnika udruženja građana aktivnih u oblasti zaštite životne sredine na sastancima Odbora i u aktivnostima koje Odbor organizuje.

Saznaj više

Vesti

Najnovije vesti vezane za Zelenu poslaničku grupu i Zelenu stolicu

sve vesti

Blog

svi postovi

O nama

„Zeleni dijalog” predstavlja most između različitih zainteresovanih strana koje zajednički rade na promociji životne sredine na političkoj agendi sa željom da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja. Zeleni dijalog je mesto komunikacije između narodnih poslanika i poslanica, organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite životne sredine koje zastupaju interese i stavove građana Srbije i stručne javnosti.

Organizacije civilnog društva su uspostavile (inovativne i) jedinstvene metode rada i saradnje sa Narodnom skupštinom Republike Srbije kako kroz neformalne mehanizme tako i kroz formalna skupštinska tela: