Нове вештине за чланице мреже

У Београду је 5. и 6. новембра одржан дводневни семинар за чланице мреже “Зелена столица”. Овај семинар је организован у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма намењеног чланицама мреже “Зелене столица”.  Семинар је одржан у пријатном Простору “Миљенко Дерета”. Семинар је обухавтио теме организацију догађаја, креирање видео материјала и родну равноправност. Предавачи на семинару су били Зорана Смиљанић, Владан Шћекић и Милош Ђајић.

Организација догађаја

Зорана Смиљанић је имала прилику да отвори овај семинар. Она је започела свој део причом о догађају (event) као важном комуникационом средству. Наставила је своје излагање кроз правила добро организованог догађаја. Затим је говорила о резонатном ефекту сваког догађаја. Резонатни ефекат управо представља циљ сваког догађаја. Кључ је у буђењу емоције код пристуних да би они то даље препричавали у својем окружењу. Као што смо на претходном семинару “Није важно шта људи чују, важно је шта даље препричавају” говорили, кључ сваког ефикасног јавног наступа је у наставку преношења инфоирмација даље. На крају теоретског дела представљен је модел планирања у назад који је био основа за рад у радионици.

Учеснице и учесници су били подељени у групе. Свака група је добила једну врсту догађаја: трибину, прикупљање потписа и округли сто. Затим су у својим групама разговарали о главним активностима и њиховом редоследу којим би требало да се нађу у плану. На крају су презентовали израђени оквир плана.

Родна равноправност

У другом делу првог дана семинара учеснице и учесници су имали прилику да се упознају са новим Законом о родној равноправности. Милош Ђајић им је у уводу говорио о основним терминима као што су родна равноправност, род и пол, уродњавање, једнаке могућности… Затим се говорило о европским стандардима родне равноправности који су садржани у Стратегији родне равноправности 2020-2025. Након тога је следило представљање Закона о равноправности полова и обавеза организација цивилног друштва које из њега проистичу. Такође је говорено о родној равноправности и животној средини која се по први пут нашла у једном Закону.

Присутни су имали прилику да кроз радионицу крену са уродњавањем постојећих пројеката организација којима припадају. Прво су самостално одређивали мере у својим постојећим пројектима. Затим су разговарали у малим групама и извукли три заједничке мере које предлажу. Повела се занимљива дискусија, јер је ово очигледно још увек нова тема за многе људе у Србији.

Креирање видео материјала

Читав овај семинар као и сви претходни су били намењени подизању капацитета чланица мреже. креирање видео материјала је захтевна вештина и зборг тога је било важно да је обрадимо. Владан је у првом делу прошао кроз основе снимања. Почињемо са питањем зашто снимамо видео материјал, који нам је циљ и шта желимо да поручимо? Затим су се присутни бавили елементима сваког сценарија, кадрирању, композицији и другим техничким законитостима. У другом делу су полазници прошли кроз основне технике монтаже. На лицу места је сложен један видео. Недостајало је времена да сваки учесник сними свој видео материјал, монтира га и презентује. Верујемо да ће бити прилике да се још једном видимо у истом саставу да и на тај начин прођемо кроз технике монтаже и снимања.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.