Шта смо научили – повезивање родне равноправности и животне средине

У Београду је 16. и 17. децембра одржана евалуациона радионица за представнике и преставнице свих мрежа које су учествовале у ЕКО-СИСТЕМ програму. На овој радионици је тема била представљање активности које се баве родном равноправношћу и животном средином. Као што сте већ упознати то је била једна од важних компонентни овог опрограма.

Презентације

Свака мрежа је имала прилику да у оквиру 5-7 минута представи своје активности. Имали смо прилику да се упознамо са интересанним спектром активности других мрежа.  У презентоване активности залагања мреже Зелена столица су се добро уклопиле.  Ми смо представили наша два семинара на којима смо радили. Један је био намењен чланицама мреже а други представницима и представницама локалних самоуправа. Овим презентацијама присуствовали су и представници Амбасаде Шведске. 

Радионица

Зорица Скакун која заједно са Зораном Антонијевић експертски помаже на реализацији активности на тему родне равноправности у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма је водила радионицу. Она је на почетку задала неколико задатака поделивши учеснике и учеснице у групе. Први је био тај да видимо шта су научене лекције, шта смо добро радили и на чему још треба да радимо. Занимљиве су биле повратне информације на задату вежбу јер се видело да за разлику од првог заједничког семинара има напретка међу представницима мрежа. У оквиру дискусије презентовано је много занимљивих примера као и идеја за будуће активности. Кључно је да је неопходно да се подаци, материјали, искуство и знање обједине да би могли да се користе и на даље.

Другог дана смо се бавили будућим пројектима па смо говорили о унутрашњој структури мрежа, публикацијама и дељењем знања, анализом секторских политика и прикупњљањем података.

Екстерна евалуација

На крају семинара је разговарано са екстерном евалуаторком Недом Станковић о самом програму. Свака мрежа је презентовала своја запажања о самом пројекту, реакцији циљних група као и највећим изазовима са којима смо се сусрели. Причали смо и о примерима добре праксе али и ономе што није реализовано како смо замислили. Врло занимљиви увиди водећих организација на програму које осликацају тренутно стање и положај цивилног сектора у Србији.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.